Disclaimer

Disclaimer voor www.glowspecialist.nl

Glow Specialist V.O.F. (Kamer van Koophandel: 55026834), hierna te noemen Glow Specialist, verleent u hierbij toegang tot www.glowspecialist.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Glow Specialist behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Glow Specialist spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten worden aangeboden volgens onze algemene voorwaarden. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Glow Specialist.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Glow Specialist. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Glow Specialist nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten en foto's liggen bij Glow Specialist.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Glow Specialist, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.